PROJEKTINFORMÁCIÓK A PROJEKT BEMUTATÁSA GALÉRIA INFORMÁCIÓS ANYAGOK


Üdvözöljük a "Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése" című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás
A projekt címe: Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 2.494.382.348 Ft
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.08.24.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00006

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A pályázó eredendően két önkormányzat (Tuzsér és Komoró községek tekintetében) tagságából állt, de jelen projektrész megvalósításához további három önkormányzat (Kékcse, Szabolcsveresmart és Tiszakanyár) tagként belép a Társulásba, így a projekt megvalósításának helye a felsorolt települések.

A projekt célja a szabolcsveresmarti szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése, mely a továbbiakban befogadja Tiszakanyár és Kékcse települések szennyízét is.

A projekt keretében Tuzsér és Komoró községek tekintetében az európai uniós irányelveknek és a hazai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő csatornahálózat épült. A projektet az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás konzorciuma fogja megvalósítani.

A PROJEKTRŐL

A CSATORNAHÁLÓZATTAL ELLÁTOTT TERÜLETEKEN MŰKÖDTETETT SZENNYVÍZKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA, ILLETVE A MEGLÉVŐ CSATORNAHÁLÓZAT BEMUTATÁSA

TUZSÉR
Tuzsér és Komoró települések közös agglomerációt alkotnak.
A tuzséri szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére a 90–es évek elején került sor. A folyamatos karbantartás ellenére a hálózaton megépült átemelők közül egy átemelő állapota oly mértékben leromlott, hogy azok már veszélyeztetik a folyamatos és biztonságos üzemeltetést. Ezek rekonstrukciójának az elvégzése elengedhetetlen. Szükségessé vált továbbá az átemelők bejelzésének a kiépítése is, mely szintén az üzembiztonságot szolgálja.
A rendszerváltást követően a telepen szabad kapacitás keletkezett, mely lehetőséget adott arra, hogy a településen keletkező kommunális szennyvizek is itt kerüljenek megtisztításra. 2006 évben a telep tulajdonváltása is megtörtént, Tuzsér Község Önkormányzatának tulajdonába került.

A CSATORNAHÁLÓZATTAL NEM ELLÁTOTT TERÜLETEKEN MŰKÖDTETETT SZENNYVÍZKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA

KOMORÓ
Komoró településen jelenleg szennyvízközmű már üzemel.

KÉKCSE
A településre a belvízi veszélyeztetettség szempontjából a mérsékelten veszélyeztetett kategória a jellemző.

A településen jelenleg szennyvízközmű nem üzemel.

SZABOLCSVERESMART
A településre a belvízi veszélyeztetettség szempontjából az erősen veszélyeztetett kategória a jellemző.

A térségében a belvíz elöntések nagysága a legbelvizesebb években eléri a terület 40 %-át. A településen jelenleg szennyvízközmű üzemel. A telep bővítését és korszerűsítését Kékcse és Tiszakanyár települések csatlakozása indokolja.

TISZAKANYÁR
Tiszakanyár településen a vízellátás kiépítését a közüzemi szennyvízgyűjtés és elhelyezés létesítményei nem követték. A keletkező szennyvizek egyedi műtárgyakkal kerülnek gyűjtésre és tisztítótelepen, vagy nagyobb mértékben a talajban kerülnek elhelyezésre, megemelve ezzel a talajvízszintet.

A településen korábban nincs szennyvízelvezetés kiépítve. Tiszakanyár településről a folyékony hulladékot (szippantott szennyvíz) Dombrád szennyvíztelepre szállítják. A folyékony hulladék gyűjtését külső vállalkozó végzi Vállalkozói Szerződés keretén belül.

GALÉRIA

INFORMÁCIÓS ANYAGOK

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK, SZÓRÓANYAGOK, MEGJELENÉSEK
Szórólap

Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006